แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การติดตามความคืบหน้าการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากในระบบ e-GP เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 0
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไสรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 1
แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 1
กรมบัญชีกลาง ปลดล็อคแนวทางการจัดซื้อยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 2
การปิดให้บริการประชาชนในส่วนห้องสมุดมีชีวิต และการปิดให้บริการศูนย์ส่งเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ฟิตเนส) ในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 0
ค่าธรรมเนียมการบริการ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า น้ำประปา ไม่อยู่ใน พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 2
ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 3
การเผยแพร่ประกาศฯ โดยวิธีประกาศเชิญชวน ทุกวงเงินเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 5
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 5
ข้อหารือเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 3
Thai English

สถานะ ออนไลน์

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

012609
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
15
6
986
1311
369
1391
12609

Your IP: 3.235.30.155
Server Time: 2020-04-03 23:54:02