วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 


82893160 1019519385073166 1236260946939215872 o

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

              วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 8.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

 

              นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดในเพื่อรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เชี่ยวชาญการรบ ทรงพระปรีชาสามารถในการวางแผนยุทธวิธีและอุบายกระบวนศึกที่ไม่เหมือนผู้ใด ซึ่งพระวีรกรรมครั้งสำคัญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในการทำยุทธหัตถีที่กลายเป็นภาพลักษณ์ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของชาวไทยที่มีความสามัคคี เสียสละ ต่อสู้เพื่อเอกราชของชาติไทยนั่นก็คือ การทำยุทธหัตถี ณ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี