ปาย2

 

  • 1
  • 2
Prev Next

รายงานผลการพิจารณากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอัฒ…

รายงานผลการพิจารณากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์สนามกีฬา เทศบาลตำบลท่าบุญมี ม.4 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ (สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 162/2562 ลว.22 พ.ค.2562)...

Read more

รายงานผลการพิจารณากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน…

รายงานผลการพิจารณากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย 331-บ้านบึงตะกู (เจริญโชคดี) (ชบ.ถ.1-0807) ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง (สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 92/2563 ลว. 25 ธ.ค.2562)...

Read more

รายงานผลการพิจารณากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงระบ…

รายงานผลการพิจารณากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบริเวณถนนเขาตะโล-เชื่อมวัดเขาเสาธงทอง ถนนพรประภานิมิต-เชื่อมมอเตอร์เวย์ ถนนหนองไม้แก่น ซอย 8 - เชื่อมมอเตอร์เวย์ ม.6,7,10,14 เทศบาลเมืองหนองปรือ ต.หนองปรือ อ.บ...

Read more

รายงานผลการพิจารณากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างลาน…

รายงานผลการพิจารณากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ อ.บางละมุง (สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 173/2563 ลว.3 มีนาคม 2563)

Read more

รายงานผลการพิจารณากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาค…

รายงานผลการพิจารณากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านหุบบอน อ.ศรีราชา (สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 44/2563 ลว. 28 ตุลาคม 2562

Read more

รายงานผลการพิจารณากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างคอน…

รายงานผลการพิจารณากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรือนจำ-โรงเรียนบ้านมาบคล้า ม.4 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง (สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 61/2563 ลว.12 พฤศจิกายน 2562)

Read more

รายงานผลการพิจารณากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาค…

รายงานผลการพิจารณากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดเตาปูน อ.เมืองชลบุรี (สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 156/2563 ลว.19 กุมภาพันธ์ 2563)

Read more

รายงานผลการพิจารณากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อขยายเ…

รายงานผลการพิจารณากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้อบต.คลองกิ่ว ม.7 บ้านมาบลำบิด อ.บ้านบึง (สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 149/2562 ลว.8 พฤษภาคม 2562)

Read more

รายงานผลการพิจารณากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนน…

รายงานผลการพิจารณากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินคะนอง-หนองวง ม.1 ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง (สัญญาจ้างก่อสร้าง 170/2563 ลว.28 กุมภาพันธ์ 2563)

Read more

การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราค…

การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และ ปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่

Read more

รายงานผลการพิจารณากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงห้อ…

รายงานผลการพิจารณากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำพร้อมระบบสุขาภิบาลและงานปรับปรุงรอบอาคารสำนักงาน อาคาร อบจ.ชลบุรี (สัญญาก่อสร้างเลขที่ 71/2563 ลว. 20 พฤศจิกายน 2562)

Read more

รายงานผลการพิจารณากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาค…

รายงานผลการพิจารณากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดนากระรอก (อรุณราษฎร์อุปถมภ์) อ.พนัสนิคม (สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 67/2563 ลว. 15 พฤศจิกายน 2562)

Read more

รายงานผลการพิจารณากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาค…

รายงานผลการพิจารณากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดหนองกะขะ (บุญยิ่งประชานุกูล) อ.พานทอง (สัญญาเลขที่ 143/2563 ลว.6 กุมภาพันธ์ 2563)

Read more

รายงานผลการพิจารณากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อขยายเ…

รายงานผลการพิจารณากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้อบต.หน้าพระธาตุ บริเวณ ม.9 บ้านโคก ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี (สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 176/2563 ลว. 5 มีนาคม 2563)...

Read more

รายงานผลการพิจารณากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงเพิ…

รายงานผลการพิจารณากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงเพิ่มระบบความปลอดภัยและติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านท้องคุ้ง - บ้านหนองรี (ชบ.ถ.1-0103) ต.นาป่า อ.เมื่องชลบุรี (สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 145/2563 ลว. 11 กุมภาพันธ์ 25...

Read more

รายงานผลการพิจารณากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างคอน…

รายงานผลการพิจารณากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 331 - บ้านหนองผักกูด ม.13 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 252/2562 ลว.15 สิงหาคม 2562)...

Read more

ปาย 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่กองพัสดุฯปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้คัดกรองบุคลากร อบจ.ชลบุรี และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

เจ้าหน้าที่กองพัสดุฯปฏิบัติหน้าที่เป็นผู…

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563                      

02-04-2563 Hits:26 ผลงานและกิจกรรม เจ้าหน้าที่1 - avatar เจ้าหน้าที่1

Read more
กิจกรรมล้างทำความสะอาด “Big Cleaning THAI FIGHT COVID-19”

กิจกรรมล้างทำความสะอาด “Big Cleaning THA…

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นำคณะผู้บริหารและบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รวมถึงเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการช่าง อบจ.ชลบุรี พร้อมอุปกรณ์ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ และรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทำบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานภาครัฐใกล้เคียง เพื่อฆ่าเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19                    

30-03-2563 Hits:11 ผลงานและกิจกรรม เจ้าหน้าที่1 - avatar เจ้าหน้าที่1

Read more
การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณ…

การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563               

27-02-2563 Hits:14 ผลงานและกิจกรรม เจ้าหน้าที่1 - avatar เจ้าหน้าที่1

Read more
อบจ.ชลบุรี ร่วมใจบริจาคโลหิตฯและมอบเงินอุดหนุนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

อบจ.ชลบุรี ร่วมใจบริจาคโลหิตฯและมอบเงินอ…

  อบจ.ชลบุรี ร่วมใจบริจาคโลหิตฯและมอบเงินอุดหนุนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด                                           วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ว่าที่ นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการร่วมใจบริจาคโลหิต ทำบุญด้วยจิตและให้จากใจ ครั้งที่ 2...

27-02-2563 Hits:11 ผลงานและกิจกรรม เจ้าหน้าที่1 - avatar เจ้าหน้าที่1

Read more
ประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ชลบุรี ครั้งที่ 2/2563

ประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ อบจ…

  ประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ชลบุรี ครั้งที่ 2/2563                      

27-02-2563 Hits:8 ผลงานและกิจกรรม เจ้าหน้าที่1 - avatar เจ้าหน้าที่1

Read more
หลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋าหนังแบบสไตล์โมเดิร์นด้วยมือ (Handmade)

หลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋าหนังแบบสไตล์โมเ…

             นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ฝึกอบรมอาชีพที่เหมาะกับท้องถิ่น “หลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋าหนังแบบสไตล์โมเดิร์นด้วยมือ (Handmade)” ระหว่างวันที่ 27-31 ม.ค.และ 3-7 ก.พ. 2563 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ อบจ.ชลบุรี        

27-02-2563 Hits:10 ผลงานและกิจกรรม เจ้าหน้าที่1 - avatar เจ้าหน้าที่1

Read more
วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช                                     วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 8.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี                 นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี...

27-02-2563 Hits:17 ผลงานและกิจกรรม เจ้าหน้าที่1 - avatar เจ้าหน้าที่1

Read more
ประชุมกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคา

ประชุมกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อ…

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะกรรมการกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคา    ตามจำนวนปีที่คาดว่าสินทรัพย์  สำหรับสินทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่มีราคาซื้อหรือมาที่มีมูลค่าตั้งแต่  10,000.- บาทขึ้นไป  ในส่วนของครุภัณฑ์ที่ซื้อ หรือที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป

26-07-2562 Hits:19 ผลงานและกิจกรรม Super User - avatar Super User

Read more
โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เฉลิมพระเกียรติ

โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เฉลิมพระเ…

โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติราชินี อำเภอเมืองชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 บุลากรกองพัสดุและทรัพย์สิน ร่วมกันปลูกต้นไม้...

26-07-2562 Hits:28 ผลงานและกิจกรรม Super User - avatar Super User

Read more
LPA เข้าตรวจประเมินในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

LPA เข้าตรวจประเมินในองค์การบริหารส่วนจั…

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวชิรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) เข้าตรวจประเมินในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีในแต่ละด้าน กองพัสดุและทรัพย์สินรอรับการตรวจในด้านที่ 3 การบริหารการเงินและการคลัง

26-07-2562 Hits:12 ผลงานและกิจกรรม Super User - avatar Super User

Read more
เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ตามโครงการ ร่วมใจบริจาคโลหิต ทำบุญด้วยจิตและให้จากใจ ครั้งที่ 3 ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562

เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล…

เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ตามโครงการ ร่วมใจบริจาคโลหิต ทำบุญด้วยจิตและให้จากใจ ครั้งที่ 3 ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562

25-06-2562 Hits:35 ผลงานและกิจกรรม Super User - avatar Super User

Read more
พิธีบำเพ็ญกุศลและวางพานพุ่มถวายราชสักการะ วันตากสินมหาราช

พิธีบำเพ็ญกุศลและวางพานพุ่มถวายราชสักการ…

  พิธีบำเพ็ญกุศลและวางพานพุ่มถวายราชสักการะ วันตากสินมหาราช         นศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 07.30 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวมธุรา ชุกลิ่นหอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรี พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพสกนิกรชาวจังหวัดชลบุรีทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  และในเวลาต่อมา มีพิธีมอบทุนนิธิตากสินมหาราช...

25-06-2562 Hits:24 ผลงานและกิจกรรม Super User - avatar Super User

Read more
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมอบเงินสนับสนุนการรณงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมอบเงินสนั…

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมอบเงินสนับสนุนการรณงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562             วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมชลบุรีชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายพันศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมอบเงินสนับสนุนการรณงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เป็นจำนวนเงิน 560,000 บาท โดยมี นายวิสิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้รับมอบเงินดังกล่าว

25-06-2562 Hits:30 ผลงานและกิจกรรม Super User - avatar Super User

Read more

เข้าสู่ระบบ

Thai English

สถานะ ออนไลน์

มี 2 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

015820
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6
7
18
5784
45
2089
15820

Your IP: 34.229.119.29
Server Time: 2020-07-14 13:54:59